Terug

info Bandplan 1240-1300 MHz (23 centimeter)


Ondergrens Mhz. (SHF) Bovengrens Mhz. (SHF) Mode Gebruik
1240.000 1243.250 alle modes  
1240.000 1241.000   Digitale communicatie (links), 50 kHz raster
1241.075 1241.825   Digitale communicatierelais in-/uitgangen, 150 kHz raster, 54 MHz shift
1241.925 1242.000   Digitale communicatie simplex, 25 kHz raster
1242.025 1242.175   FM stadsrelais koppelingen (links), 56 MHz shift
1242.200 1242.700   FM relais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1242.725 1242.975   Digitale communicatierelais (uitgangen), 28 MHz shift
1243.000 1243.250   (digitale) breedband experimenten
1243.250 1260.000 ATV  
1260.000 1270.000 amateur satellietendienst  
1270.000 1272.000 alle modes  
1270.200 1270.700   FM relais ingangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1270.725 1271.000   Digitale communicatierelais ingangen, 25 kHz raster,28 MHz shift
1271.000 1272.000   (digitale) breedband experimenten
1272.000 1290.994 ATV  
1290.994 1291.481 NBFM  
1291.000 1291.475   Relais ingangen, 25 kHz raster (niet in PA)
1291.494 1296.000 alle modes  
1294.000 1295.000   (digitale) breedband experimenten
1295.075 1295.825   Digitale communicatierelais in-/uitgangen, 150 kHz raster, 54 MHz shift
1295.025 1295.950   Digitale communicatie simplex, 25 kHz raster
1296.000 1296.150 telegrafie  
1296.000 1296.025   Moonbounce
1296.138     PSK31 activiteitscentrum
1296.150 1296.800 telegrafie, SSB  
1296.200     Smalband activiteitscentrum
1296.400 1296.600   Lineaire transponder ingangen
1296.500     SSTV
1296.600     RTTY
1296.700     FAX
1296.600 1296.800   Lineaire transponder uitgangen
1296.800 1296.994 bakens exclusief  
1296.994 1297.481 NBFM  
1297.000 1297.475   Relais uitgangen, 25 kHz raster (niet in PA)
1297.494 1297.981 NBFM  
1297.500     NBFM activiteitscentrum
1297.500 1297.975   Simplex kanalen, 25 kHz raster
1298.000 1300.000 alle modes  
1298.025 1298.175   FM stadsrelais koppelingen (links), 56 MHz shift
1298.200 1298.700   FM relais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1298.750 1299.000   Digitale communicatierelais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1299.050 1300.000   Digitale communicatie (links), 50 kHz raster


Terug