VRZA QSO PARTY 2019


VRZA QSO PARTY 2019   VRZA QSO PARTY 2019

Toen we de party in de vorige eeuw opgestart hadden konden we niet bedenken dat we het 29 jaar zouden volhouden.

De eerste vond plaats op de 40e verjaardag van de VRZA. Nou het is dus zover op 24 november 2019 gaat de 29e editie van start.

We zullen werken op 2 meter en  op 80 mtr in het bandsegment 3.650-3.750 MHz. De QSO party is van 11.00 – 14.00 uur lokale tijd.

Deze QSO party zal in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij zo veel mogelijk V.R.Z.A. clubstations in de lucht zullen zijn. Het is GEEN contest, dus u behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen.

Wel kunt u deze dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding

“29e  VRZA QSO party 2019 “.

Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist omdat het in een dag te behalen is.

Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 en op VHF/UHF 4 PI4 clubstations van de VRZA   gewerkt te hebben.

De QSO party wordt gehouden op zondag 24 nov a.s. van 11.00 – 14 .00 uur local time op de banden 80 en 2 meter. En let op: Er zijn 2 nieuwe clubstations bijgekomen, welke we natuurlijk van harte welkom heten. De clubstations zijn PI4ASD Amstelland en PI4RCB Eemland.

De volgende PI4 stations tellen mee voor het award en we moedigen ze dan ook aan om allemaal QRV te zijn:

PI4ADH   Helderland                                   PI4TWN   Twente

PI4AVG   Achterhoek                                   PI4VGZ    ´t Gooi

PI4DHG   Haaglanden                                 PI4VNL     Noord Limburg

PI4EDE    Zuid Veluwe                                PI4YSM    Ysselmond                                    

PI4EHV    Oost Brabant                              PI4ZLB     Zuid Limburg

PI4FLD    Flevoland                                      PI4ZWN    Z-W Nederland

PI4GN     Groningen                                      PI4VRZ/A Kootwijk Radio en mogelijk wisselend

PI4KGL   Kagerland                                      PI4CQP/A Hedel en mogelijk wisselend

PI4ASD   Amstelland                                     PI4RCB      Eemland

De logs kunt u, binnen 4 weken,  mailen aan contestmanager@vrza.nl  Karin Mijnders PA2KM
Voor de aanvraag van het DIVISIONAL award dient u een loguittreksel te sturen aan de award manager:
Marjolein Wobbema PD1MWK, awards@vrza.nl

Aanvragen: o.v.v. Divisional Award en  uw call of luisternummer. In de volgende CQ-PA vind u de betaling details.
Ook de clubstations moedigen wij aan hun logs op te sturen, daar deze gebruikt kunnen worden ter controle van de aanvragen voor het Divisional award.
Ook onze luisteramateurs moedigen wij aan om hun log in te sturen volgens de normale regels, dus niet meeliften met een station.
Wij wensen ieder veel plezier toe op 24e november en hopen velen van u op de band te ontmoeten. Tot werkens.

W.A. Visch PG9W – Karin Mijnders
Manager QSO party – Nieuwe Manager QSO party

PS, Denk er wel aan dat op 80 meter de condities kunnen toenemen, hetgeen het lekker spannend kan maken.

Zoals jullie weten organiseer ik deze keer mijn laatste QSO party en gaat Karin het stokje over nemen. Langs deze weg wil ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie trouwe deelname maar uiteraard blijf ik natuurlijk meedraaien met PI4KGL in de QSO party.

Karin heel veel succes gewenst met deze “bijtaak” naast je uitstekende werkzaamheden van/in de Locator contest.

Ook dit jaar is er bij de deelnemende afdeling voor de operators weer een stukje taart beschikbaar gesteld door het hoofdbestuur.
Het afdelingssecretariaat heeft daarover een email ontvangen.

Tot horens/werkens/ziens
Wim Visch PG9W

Aankondiging nieuwe Repeater Flevoland


Na lange afwezigheid van een repeater in Flevoland en een speurtocht naar een geschikte locatieNa lange afwezigheid van een repeater in Flevoland en een speurtocht naar een geschikte locatie hebben we toestemming gekregen om een repeater te plaatsen op de Eurotoren in Almere. De Eurotoren is gelegen aan de Landdrostdreef in Almere, direct naast het treinstation Almere Centrum en is één van de hoogste locaties in Almere.

Doelstelling

Het is gebleken in de afgelopen jaren, door het gebruik van digitale techniek en het verdwijnen van de repeater PI2FLD, er versplintering optreed onder de zendamateurs van Flevoland en omstreken.

Na het verdwijnen van PI2FLD is een centrale ontmoetingsplek met een goede dekking een wens van vele zendamateurs.

Het terugkeren van een repeater in Flevoland komt het experimentele karakter van het zendamateurise ten goede. Daarnaast is er een sterke behoefte aan het sociale contact tussen de zendamateurs in de regio. De nieuwe repeater kan in deze behoefte voorzien.

Afbeelding Eurotoren

Locatie

De Eurotoren is direct gelegen naast het centraal station midden in Almere. Dit iconische kantoorgebouw bestaat uit 20 verdiepingen en behoort met een hoogte van 77 meter tot de hoogste gebouwen van Almere.

Afbeelding locatie

De Repeater

Er is een DMR repeater met cavity filters beschikbaar gesteld door een mede zendamateur. Om het lokale karakter van de Flevolandse Repeater te kunnen borgen willen we gebruik maken van een afwijkende instelling.

Tijdslot 1 – Talkgroup 9: Lokaal

Tijdslot 2 – Talkgroup 204: Brandmeister

Tijdslot 1 is niet gekoppeld aan een netwerk en doet daadwerkelijk alleen dienst als repeater.

Daar iedere zendamateur wel beschikt over een hotspot zien we geen toegevoegde waarde aan een volledige koppeling op Brandmeister. Voor mobiele stations, welke op het Brandmeister netwerk Talkgroup 204 willen werken, is er een uitwijk mogelijkheid naar tijdslot 2.

Afbeelding Repeater

Stichting

Om de continuïteit van de Repeater te borgen en vanuit juridische overwegingen alsmede een transparant beheer van sponsorgelden is er voor gekozen om een Stichting op te richten.

Crowdfunding

Met het beheren en onderhouden van een repeater, en voor het oprichten van een stichting, zijn kosten gemoeid. Inmiddels bezitten wij een Hytera repeater en diverse aanverwant materiaal . Dit is echter niet genoeg. Vooral in het eerste jaar zullen er aanloop kosten zijn.

Aanloopkosten administratie:

− Oprichten stichting
− Registreren repeater Agentschap Telecom

Aanloopkosten materiaal:

We hebben al veel toezeggingen ontvangen voor het aanbrengen van materiaal voor de installatie van de repeater. Hier zijn we heel blij mee. Wat we nog nodig hebben:
− Coax (exacte lengte moet nog worden bepaald)
− N Connectoren
− Op afstand bedienbare schakelaar (GSM)
− Materiaal voor het aansluiten op het aarde netwerk van het gebouw.
− Stroomkabel

Noodzakelijk voor de koppeling met Brandmeister.
− UTP kabel (voor buiten)
− Microtik WiFi schotel (voor koppeling Hamnet)
− Switch

Daarnaast de lopende kosten voor een verzekering, afname van de stroom, registratie Agentschap Telecom en een website.

Voor de financiering zijn wij op zoek naar sponsers en donateurs. Ziet u dit project zitten en wilt u bijdragen in de kosten dan is dit mogelijk.

Het rekening nummer is: NL79INGB0004810380 t.n.v. W. Sta van Uiter o.v.v. Repeater Flevoland.

Sponsoren en donateurs krijgen een vermelding op de website.

Met vriendelijke groet,

73’s

Co van Leeuwen PA5CC
Loui Kuperij PD1LOI
Dick Vos PH0DV
Guido Visser PE1ROX

De CQ-PA van oktober staat online!


6 november Idzerda Day 100 jaar Radiotelefonie in het Kurhaus in Scheveningen……

Voor het VRZA-lidmaatschap betaald U € 25,00 per kalenderjaar. Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt voor ieder reeds verstreken maand de contributie voor dat jaar met € 2,00 verminderd.

CQ-PA bevat een schat aan informatie over het radio-amateurisme die van belang is voor en de interesse heeft van de radiozend- en luisteramateurs.
Technische artikelen behandelen radiozend- en ontvangtechnieken en bouwbeschrijvingen. Verder zijn er rubrieken met informatie over de HF-banden, over radiowedstrijden en afdelingsberichten.

Heeft u een leuk artikel over de radiohobby of een zelfbouwproject dat U wilt delen met uw mede amateurs, stuur het naar de redactie. Maak van de CQ-PA weer een blad voor en door amateurs. Wij kunnen niet zonder U.

Klik op het afbeelding om de CQ-PA van oktober te downloaden..

Idzerda Day 100 jaar radio


Op  6 november 2019 bestaat de Nederlandse radio 100 jaar.
Hanso Idzerda maakte het met zijn uitvinding mogelijk om als eerste ter wereld via de radio, spraak en muziek de ether in te sturen. Als waardering voor zijn werk organiseert de VRZA het evenement “Idzerda Day 100 jaar radio” in samenwerking met: de gemeente Den Haag, Radio Extra Gold, 192 Radio, Radio West en Den Haag FM.
Het evenement zal plaatsvinden in het Kurhaus en in het pand van de DIRA-Group in Den Haag.

De presentatie vanuit het Kurhaus nemen de radiostations voor hun rekening. Er komen bijzondere gasten aan het woord. Bovendien kan men vanuit het Kurhaus radioverbindingen met radiozendamateurs zien maken onder de speciale roepletters PA100PCGG. Zo kan het publiek kennis maken met “amateurradio”.

Naast de radio-uitzendingen vanuit het Kurhaus wordt er tevens vanuit een tweede locatie (het pand van de DIRA-Group) wereldwijd uitgezonden op de amateurfrequenties. Tevens zijn op beide locaties een bescheiden expositie te bewonderen met radio gerelateerde goederen.

 

De entree op beide locaties is gratis

Tijd: 10.00 – 21.00 uur

Adres Kurhaus: Gevers Deynootplein 30, 2586 CK Den Haag

Adres DIRA-Group: Dekkershoek 5a, Dekkershoek 5b, 2552 DA Den Haag