XLX204 per 1 augustus opgeheven


Gezien het minimale gebruik van XLX204 (Dstar reflector) wordt deze per 1 augustus opgeheven. XLX204 was ooit in de lucht gebracht als onderkomen voor de Dstar gebruikers in o.a. Flevoland. De behoefte voor deze reflecor is gedaald naar een dieptepunt en alleen de interconnect met XLX088B wordt nog gebruikt. Daar gebruikers ook direct met XLX088B kunnen connecten en XLX204C (Flevoland) niet meer wordt gebruikt is de reflector overbodig geworden. We danken een ieder voor de testen.

Bron: www.ph0dv.nl

PI3ASD wordt PI1ASD


PI3ASD zal niet alleen van frequentie veranderen maar ook van naam en locatie. De huidige frequentie van 145.775 wordt op dit moment ook gebruikt in Zeeland door PI3GOE in Goes. Dit gaf, zeker tijdens condities, de nodige problemen en om dit op te lossen is er voor gekozen om een toon mee te sturen op de ingang van 110,9 Hz. Om het probleem en overlast echt op te lossen is er voor gekozen om de zender 12,5 Khz te verhogen naar 145.7875 (shift -0.600) en de toon op de ingang te handhaven van 110,9 Hz. Tegelijketijd zal de naam worden veranderd in PI1ASD

Donderdag 27 juli 2017 zal PI3ASD 145.7750 MHz vanaf 10.30 uur worden uitgeschakeld. Op vrijdagochtend 28 juli 2017 is PI1ASD op 145.7875 MHz met 110.9 Hz weer ingeschakeld op de nieuwe locatie aan de Zuidas actief. De antenne komt dan te staan op 100 meter hoogte met een vermogen van 19 Dbw.

Overzicht buurlanden:

Duitsland heeft 9 repeaters op 145.7875 MHz. De dichtstbijzijnde repeater is in Papenburg (tq 123.0 Hz) net over de grens bij Stadskanaal en Winschoten. (+-190Km)

België heeft 1 repeater op 145.7875 MHz in de stad Boom, net voorbij Antwerpen (tq 131.8 Hz) (+- 140Km).

Engeland heeft 9 repeaters op 145.7875 MHz. In het plaatsje ‘Llandudno’ gebruikt men ook 110.9 Hz. Echter is deze (gelukkig) ver weg van Amsterdam. (+- 590Km)

meer info: http://www.repeateramsterdam.nl/repeaters/

Geen fusie VRZA – VERON


Afbeeldingsresultaat voor veron logoAfbeeldingsresultaat voor vrza logoVakblad Verbinding gaat in op enquête dkars.
In het vakblad Verbinding van mei wordt ingegaan op de enquête die dkars in maart 2017 heeft gepubliceerd in het dkars magazine. Aldus het dkars magazine zijn de leden van de VERON en VRZA groot voorstander voor een ‘fusie’ van amateurradio-verenigingen.

Sterke twijfels over de betrouwbaarheid van de dkars enquête.
Otto de Ruig, persvoorlichter VRZA, heeft sterke twijfels over de betrouwbaarheid van de dkars-enquête. dkars heeft volgens hem namelijk verzuimd een representatieve selectie respondenten te maken van alle zendamateurs in Nederland. Het steekt Otto de Ruig dat er volgens hem de suggestie wordt gewekt dat het apart bestaan van VERON en VRZA een probleem zou zijn.“Waarom dit een probleem zou zijn, of waarom de circa zestien andere radio-verenigingen niet bij het onderzoek betrokken worden,wordt niet beantwoord. De leden vergadering van de VRZA gehouden in oktober 2014 heeft haar bestuur kenbaar gemaakt dat een fusie met de VERON zeer ongewenst is, echter een goede samenwerking tussen besturen en afdelingen, zoals deze reeds plaatsvindt, zeer gewenst is. Het bestuur van de VRZA heeft sindsdien vanuit haar leden op geen enkele wijze signalen ontvangen waaruit zou blijken dat dit standpunt gewijzigd zou zijn of herzien zou moeten worden. Aangezien de samenwerking tussen VERON en VRZA uitstekend verloopt, wordt inmenging van een derde partij niet op prijs gesteld.”

VRZA wil identiteit behouden, daar heeft de VERON alleen maar respect voor.
Remy Denker, voorzitter van Veron: “De leden van de VERON hebben reeds eerder het hoofdbestuur de opdracht gegeven om een samengaan met de VRZA te onderzoeken. Zowel de VRZA als de VERON zijn democratische verenigingen met een bestuursorgaan waar haar leden sturing aan kunnen geven. Bij de VRZA wordt dit gedaan via de algemene ledenvergadering en binnen de VERON middels de verenigingsraad. Tijdens de verkennende gesprekken tussen de besturen van de VRZA en de VERON is unaniem door de leden van de VRZA aangegeven dat zij haar eigen identiteit willen behouden, en daar kunnen wij als VERON alleen maar respect voor hebben”.

Het hoofdbestuur van de VERON roept op om vooral tijd en energie te steken in nuttige zaken, zoals het mogelijk houden van amateurradio in Nederland. De VRZA en VERON staan gezamenlijk achter het feit dat er geen fusie komt.

Resultaten enquête N-herijking


Resultaten enquête N-herijking

Van 15 mei tot en met 15 juni hebben de leden van de VERON en VRZA deel kunnen nemen aan de enquête N-Herijking. In een enquête met 18 vragen is naar uw mening gevraagd over de N-herijking. Er is enthousiast gereageerd met 1216 reacties bij de VERON en 270 bij de VRZA. Een uitstekende response wat bij beide verenigingen een representatieve uitslag met een foutmarge van minder dan 3% oplevert. De VRZA en de VERON bedanken alle deelnemers voor hun deelname aan de enquête.

Verhouding N-registraties hoger dan landelijke verhouding

In verhouding hebben de N-registratiehouders flink van zich laten horen. Met een verhouding van 65% F-, 30% N- en 5% Geen-registratie bij de VERON en 63% F-, 34% N- en 3% Geen-registratie bij de VRZA is de verhouding N hoog ten opzichte van de landelijke beeld dat 75% F en 25% N is.

De kleine groep N-registratie moet net zo zwaar in de resultaten meetellen.

Om de F-, N- en Geen-registraties met elkaar te kunnen vergelijken is een rekenfactor gebruikt om voor alle 3 de groepen per 1000 te kunnen beoordelen. Zo wordt voorkomen dat de kleinere groep N- en Geen-registratie wordt overstemd door grote groep van de F-registratie.

VRZA en VERON doen recht aan wat de leden vinden.

Als randvoorwaarde stelt Agentschap Telecom dat het pakket aantoonbaar breed gedragen wordt. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de leden veel vertrouwen hebben dat beide verenigingen recht doen aan wat de leden vinden.

Wens blijft voor een wezenlijk verschil tussen N- en F-registratie.

Op de vraag of er een wezenlijk verschil moet zijn in de mogelijkheden tussen de N- en F-registratie is bij de VERON 77% en bij de VRZA 74% met “(helemaal) mee eens” beantwoord. Dit komt overeen met de randvoorwaarde van Agentschap Telecom dat bij de herijking van het pakket het wezenlijke onderscheid tussen categorie N en F voldoende zichtbaar moet zijn/blijven.

Werkgroep N-herijking VRZA, VERON en AT aan de slag.

De resultaten van de enquête worden door de werkgroep N-herijking *) geraadpleegd om een pakket samen te stellen dat aantoonbaar breed gedragen wordt door de leden van beide verenigingen en voldoet aan de gestelde eisen die Agentschap Telecom heeft benoemd in de brief van 9 maart 2017 jl.

*) Hier wordt niet de werkgroep N-herijking bedoeld zoals die binnen de VRZA bestaat, maar de werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de VRZA, de VERON en het Agentschap Telecom.

De pdf met de resultaten van de enquête kunt u via deze link downloaden: Uitslag-N-herijking-v2..

Extra clubavond van PI4FLD


LET OP!!! woensdag 5 juli is er een extra clubavond van PI4FLD. Dit is dan de laatste clubavond voor de zomervakantie.

Uiteraard is iedereen op deze avond welkom om gezellig met een hapje en drankje te praten over de hobby. Heb je iets interessants om te delen? Neem het dan mee naar de clubavond.

Ook niet leden zijn van harte welkom om kennis te maken met onze fascinerende hobby en dat alles zonder verdere verplichtingen. De zaal is open rond de klok van half acht, dus graag tot ziens aanstaande woensdag.

Ons adres:

Buurtcentrum “De Draaikolk
Lekstraat 2, 1316 EM Almere