XLX204 per 1 augustus opgeheven

Gezien het minimale gebruik van XLX204 (Dstar reflector) wordt deze per 1 augustus opgeheven. XLX204 was ooit in de lucht gebracht als onderkomen voor de Dstar gebruikers in o.a. Flevoland. De behoefte voor deze reflecor is gedaald naar een dieptepunt en alleen de interconnect met XLX088B wordt nog gebruikt. Daar gebruikers ook direct met XLX088B kunnen connecten en XLX204C (Flevoland) niet meer wordt gebruikt is de reflector overbodig geworden. We danken een ieder voor de testen.

Bron: www.ph0dv.nl