De 50e VRZA WAP Contest 2018

Afbeeldingsresultaat voor trophyOp zaterdag 16 juni 2018 is het zo ver. Voor de 50e maal wordt dan de VRZA

Worked All Provinces Contest gehouden. De WAP Contest is een ALL MODE Contest op VHF en UHF.

Feest!!!!
Omdat we dit jaar de 50e contest hebben, vieren we een feestje. Elke clubstation dat zich voor deelname, voor 31 mei 2018 opgeeft bij de contestmanager, zal door het bestuur van de VRZA een taart toegestuurd krijgen op de contestdag om deze met de contestcrew te delen.

Datum: zaterdag 16 juni 2018
Tijd: 1400-20.00 UTC (16.00-22.00 LT)

Deelname aan de 50e WAP contest kan worden deelgenomen door Nederlandse (inclusief de BES eilanden) en buitenlandse zend- en luisteramateurs en groepsstations in de volgende secties.

Sectie A: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor multi operators.
Sectie B: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor single operators.
Sectie C: 2 m en 70 cm band voor N-amateurs (single).
Sectie D: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor luisteramateurs.

Verbindingen
Voor de contest tellen alleen de verbindingen mee die zijn gemaakt binnen de geldende tijden en waarvan alle gegevens correct zijn uitgewisseld. Dubbele en crossband verbindingen en verbindingen gemaakt via relaisstations e.d. mogen niet worden meegeteld.
Elk station mag één maal per band worden gewerkt. Voor sectie D geldt dat van het aantal gehoorde stations niet meer dan 50% gehoord mag zijn in QSO met éénzelfde tegenstation.

Uitwisselen
Met elk station dient te worden uitgewisseld:

 •  Rapport en volgnummer (per band met 001 beginnen)
 •  Voor een station binnen de Nederlandse grenzen de afkorting van de provincienaam van waaruit wordt gewerkt. Dit zijn;
  GR= Groningen,
  FR= Friesland,
  DR= Drenthe,
  OV= Overijssel,
  GD= Gelderland,
  FL= Flevoland,
  UT= Utrecht,
  NH= Noord-Holland,
  ZH= Zuid-Holland,
  ZL= Zeeland,
  NB= Noord-Brabant,
  LB= Limburg.
 • Voor alle stations buiten de Nederlandse grenzen de QTH- locator van waaruit wordt
  gewerkt.

Multipliers
Als multipliers tellen per band;

 • De gewerkte provincie.
 • De prefixen PJ4, PJ5 en PJ6
 • Het clubstation PI4VRZ/A van de VRZA.
 • Het clubstation PI4CQP/A van de redactie van CQPA.

Alle 14 VRZA afdelingsstations;
Achterhoek PI4AVG,
Oost-Brabant PI4EHV,
Flevoland PI4FLD,
Gooi PI4VGZ,
Groningen PI4GN,
Haaglanden PI4DHG,
Helderland PI4ADH,
Kagerland PI4KGL,
Noord-Limburg PI4VNL,
Zuid-Limburg, PI4ZLB,
Zuid-West Nederland PI4ZWN,
Zuid Veluwe PI4EDE,
IJsselmond PI4YSM,
Twente PI4TWN

(De afdelingsstations kunnen tijdelijk een speciale call gebruiken)
De clubstations die zich hebben aangemeld zullen vanaf 10 juni 2018 op de website vermeld
worden.

Qso punten
Ieder Nederlands station, ook de stations van de BES eilanden Bonaire PJ4, St. Eustatius PJ5
en Saba PJ6, is 10 qso punten waard, ieder buitenlands station 1 punt.

Score
De score is het totaal aantal QSO punten van alle banden bij elkaar opgeteld, maal het totaal
aantal behaalde multipliers van alle banden bij elkaar opgeteld.

Logs
Van de tijdens de contest gemaakte verbindingen moet per band een log worden gemaakt waarin moet worden vermeld;

 • Per verbinding: Tijd (UTC), call, band, beide cijfergroepen met de provincie of locator
  van het tegenstation en de mode.
 • In de sectie D: Tijd (UTC), call, band, rapport, provincie of locator van het gehoorde
  station en de call van het tegenstation.

Log inzendingen dienen vergezeld te gaan van een voorblad waarop minimaal de volgende
gegevens vermeld dienen te staan:

 • Call van het deelnemende station.
 • Provincie van waaruit wordt gewerkt.
 • Naam en adres van de (first) operator en eventueel /A adres.
 • Eventuele calls en namen van second operators.
 • De sectie waarin wordt deelgenomen.
 • Gebruikte apparatuur met gebruikte vermogen.
 • Lijst met de gebruikte multipliers.
 • DE PUNTEN BEREKENING.

Ondertekend “FAIRPLAY” statement.

Prijzen
Voor elke sectie zijn de volgende prijzen beschikbaar:

 • Een trophy voor de winnaar;
 • Een aandenken voor elke deelnemer met minsten 10 verbindingen.

Logs dienen uiterlijk 2 weken na de contest in het bezit te zijn van de contestmanager.
VRZA Contestmanager Karin Mijnders, Schippersweg 28, 4455 VP, Nieuwdorp
Of via e-mail; contestmanager@vrza.nl
In alles waarin dit reglement niet voorziet wordt beslist door de contestmanager.

Best 73, Karin PD0KM
Nieuwdorp 20 maart 2018