Flevoland

 De Vlag

flevoland

Het Wapen wapen flevo

Informatie over de provincie Flevoland


Historie

De instelling van de provincie Flevoland op 1 januari 1986 was een historische gebeurtenis in de bestuurlijke geschiedenis van Nederland. Historisch omdat er niet iedere dag een nieuwe provincie bijkomt. Ruim 160 jaar geleden was dat voor het laatst. Toen werd de provincie Holland opgesplitst in Noord- en Zuid-Holland.

Inpoldering

Historisch ook omdat het de kroon was op de inpoldering van de voormalige Zuiderzee. Een project dat bij elkaar zo’n honderd jaar heeft geduurd en in het dichtbevolkte Nederland ruimte heeft geschapen voor grootschalige landbouw, moderne dorpen en steden en volop natuur en recreatie.

Nieuw Land!

Instelling bestuur in Flevoland

Het provinciaal bestuur in Flevoland is er gekomen, omdat de mensen in dit gebied dat zelf wilden. De zes gemeenten Lelystad, Almere, Dronten, Noordoostpolder,Urk en Zeewolde hebben destijds unaniem gekozen voor een eigen provincie in plaats van opdeling bij de bestaande provincies. Flevoland moest ook een lichte provincie worden, dat wil zeggen: met minder geld en minder mensen toch een goed functionerende overheid gestalte geven.

Bronvermelding:
http://www.flevoland.nl