Radiomarkt tijdens de VRZA Radiokampweek afgelast!

In verband met het forse aantal afmeldingen vanwege Koningsdag en de Radiomarkt in Kassel (D) heeft de organisatie van de Radiomarkt helaas moeten besluiten om onze Radiomarkt niet door te laten gaan.

Wij willen graag de teleurstelling voorkomen bij zowel de verkopers, vanwege het teleurstellende aantal bezoekers, als bij de bezoekers vanwege het lage aantal kramen.

Vanwege de koppeling met de VRZA Radiokampweek is een andere datum voor ons niet mogelijk.

 

We hopen iedereen in 2025 weer te mogen begroeten op onze radiomarkt.

Organisatie VRZA Radiokampweek

Deel dit...

Zaterdag 24 februari Elektronica Vlooienmarkt

De VERON afd. Noord Oost Veluwe

Organiseert op: ZATERDAG 24 FEBRUARI a.s.
Van 9:00 tot ca. 15:00 uur In MFC Aperloo

Stadsweg 27
8084 PH ‘t Harde

Voor de 26e keer

ELEKTRONICA
VLOOIENMARKT

Verkoop van radio apparatuur, portofoons, transceivers, onderdelen, antennes, antennemateriaal, coaxkabel, LED-strips en controllers, computers, laptops, computer toebehoren, pluggen, batterijen, elektronica onderdelen, montage, materialen, etc.

Entree: 4 Euro Kinderen t/m 12 jaar gratis entree

Deel dit...

Silent Key – Herman van Sutphen (PE1GDF)

Na een strijd met zijn gezondheid is op 15 december 2023 Herman van Sutphen PE1GDF toch onverwacht overleden. We gaan deze gedreven radiozendamateur die graag op onze bijeenkomsten kwam missen.

Namens het bestuur van de afdeling Flevoland, wensen wij de naaste heel veel sterkte bij dit verlies.

Deel dit...

VRZA QSO party 2023

72 jaar bestaat de VRZA alweer. Dit jaar gaan we dat voor de 33e keer samen vieren met een QSO-party. Een party met QSO’s op de radio maar natuurlijk ook een party bij jullie in de clubshack met een eye-ball QSO.

Zoals de afgelopen jaren zullen we elkaar weer in november in de ether ontmoeten. We houden de QSO party altijd op de zondag het dichtst bij de oprichtingsdatum, dit jaar op zondag 19 november van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd.

zondag 19 november 2023
van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd
2 meter SSB en FM – 80 meter tussen 3.650 en 3.750 kH

Een contestparty is geen party als er niets te eten en te drinken is. Daarom mogen alle deelnemende afdelingsstations ter waarde van maximaal € 50,– besteden aan lekkers voor de deelnemende en bezoekende OM’s en YL’s. Dit kan natuurlijk taart zijn maar misschien gaan jullie dit keer liever voor een borrelplankje en een wijntje of biertje. Voor deze versnaperingen mag je binnen een maand na de QSO party éénmalig een declaratie indienen van maximaal € 50,– bij de landelijke penningmeester. Clubstations die een log voor de WAP contest hebben ingestuurd hebben een extra reden om mee te doen. Want als je ook je log instuurt voor de QSO party kun je volgende jaar een extra financiële bijdrage verwachten van de landelijke penningmeester.

Ik hoop dat dit jaar alle clubstations in de lucht kunnen komen zodat we onze leden de kans geven om het op de volgende pagina genoemde award te behalen

Het is GEEN contest, dus u behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen. Wel kunt u deze dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding

“33e VRZA QSO party 2023 “

Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist omdat het in een dag te behalen is. Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 of op VHF 4 PI4… afdelingsstations van de VRZA gewerkt te hebben.

Voor het aanvragen van het award kunt u alle gegevens vinden op de website van onze vereniging: https://www.vrza.nl/wp/certificaten/#divcert Clubstations, individuele zendamateurs en luisteramateurs kunnen hun (luister)log binnen 4 weken insturen naar contestmanager@vrza.nl.

Van alle deelnemende afdelingstations hoop ik binnen 4 weken hun log als checklog te mogen ontvangen.

73 Karin Mijnders PA2KM
contestmanager@vrza.nl

Deel dit...

Enquete Nederlandse Radioamateur

— INGEZONDEN MEDEDELING —

Beste mede-radioamateurs,

Ondergetekenden zijn bezorgd over de kwaliteit en effectiviteit van de sterk versnipperde belangenbehartiging van de Nederlandse radioamateur. Van de rond 13 duizend radioamateurs worden er slechts zo’n 7000 vertegenwoordigd door meer dan dertig verenigingen en werkgroepen.

De ’vuist’ die de radioamateurs kunnen maken bij belangrijke zaken als de frequentieruimte, antenneplaatsings- en EMC-problematiek is dan ook beperkt. Het is tekenend dat het jaarlijkse (!) overleg met het RDI door hen voor dit jaar werd afgezegd. Radioamateurs worden niet serieus genomen en andere (commerciële) belangen hebben landelijk een grotere impact, terwijl lokale bestuurders vaak weinig sympathie voor onze antennes hebben.

Wij willen de vertegenwoordiging van de radioamateurs uit het slop trekken door de krachten te bundelen in een overkoepelende organisatie. De koepel verenigt een zo groot mogelijk aantal radio(zend)amateurs en heeft daarmee een belangrijke en krachtige stem bij overheids- en regelgevende instanties op gebieden die ons allen aangaan, zonder dat de identiteit van de afzonderlijke verenigingen en werkgroepen verloren gaat. De ‘macht van de grote getallen’ kan daarbij leiden tot effectieve lobbyinspanningen voor het behoud en de uitbreiding van radioamateurprivileges en -mogelijkheden.

https://watwildeamateur.nl/

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk radioamateurs zich hierover kunnen uitspreken om een betrouwbaar inzicht te krijgen in wat de radioamateur wil.

Het gaat ons allen aan!

Wij hopen dat u en de andere 30+ verenigingen, groepen en organisaties die wij aanschrijven bereid zijn dit initiatief te steunen en hieraan maximale bekendheid te geven!

Namens de enquetecommissie,

Joop PD4JO, Ron PB0ANL, Peter PJ4NX, Paul PA3DFR

Deel dit...