Certificaten

Certificaten in Flevoland


Voor de provincie Flevoland zijn er de twee volgende certificaten:

Flevoland certificaat


Een certificate/award voor zend- en luisteramateurs. QSO s vanaf 01-01-1987 zijn geldig.
Alle zend- en luisteramateurs woonachtig in Nederlands 12e provincie Flevoland, regio 41 (Noordoostpolder, Flevopolder en het voormalig eiland Urk) zijn geldig voor één (1) punt.
Clubstations: PI4YPO, PI4FLV, PI4FLD, PA56VOC, PB6FL, PA6URK en PA6F tellen voor 2 punten.

Voorwaarden: Nederlandse stations 12 punten, Europa 8 en DX 5 punten. Maximaal 3 clubstations, repeater verbindingen tellen niet, QSL is niet verplicht. Aanvragen met een GCR-lijst (de aanvraag ondertekend door twee zendamateurs) is voldoende.
Kosten Euro 3.50 of US$ 5 overmaken naar gironummer 9662388 t.g.v. Flevoland Certificate, plus het adres van de manager.

GCR lijst sturen naar certificaatmanager:
Dieuw Wildeboer PA3CEB,
Smedingplein 2, K72,
8302 BA Emmeloord

IJsselmeerpolder certificaat


De certificaatmanagers hebben besloten dit certificaat per 31-12-2004 QRT te laten gaan

Wanneer u voor deze datum niet meer aan de vereiste punten bent gekomen kunt u dit certificaat helaas niet meer bemachtigen (ref: De Flevo Rondstraler maart 2004 (VERON)