Codes

Q en Z codes.


De Q codes

Code Omschrijving
QRA? Wat is de naam van uw station?
QRA De naam van mijn station is …
QRB? Wat is de afstand tussen onze stations?
QRB De afstand tussen onze stations is …
QRG? Wat is mijn frequentie?
QRG Uw frequentie is …
QRH? Varieert mijn frequentie?
QRH Uw frequentie varieert
QRI? Wat is de toon van mijn signalen?
QRI De toon van uw signalen is:
1=goed
2=niet zuiver
3=slecht
QRK? Wat is de neembaarheid van mijn signalen?
QRK De neembaarheid van uw signalen is:
1=onneembaar
2=nu en dan neembaar
3=neembaar maar moeilijk
4=neembaar
5=uitstekend neembaar
QRL? Bent u bezig?
QRL Ik ben bezig.
QRM? Hebt u last van storing?
QRM Ik heb last van storing (1 t/m 5)
QRN? Hebt u last van luchtstoringen?
QRN Ik heb last van luchtstoringen (1 t/m 5)
QRO Zal ik mijn zendvermogen vergroten?
QRO Vergroot uw zendvermogen.
QRP? Zal ik mijn zendvermogen verminderen?
QRP Verminder uw zendvermogen.
QRQ? Zal ik sneller seinen?
QRQ Sein sneller.
QRS? Zal ik langzamer seinen?
QRS Sein langzamer.
QRT? Zal ik stoppen met zenden?
QRT Stop met zenden.
QRU? Hebt u nog informatie voor mij?
QRU Ik heb geen informatie meer voor u.
QRV? Bent u gereed om te zenden en ontvangen?
QRV Ik ben gereed om te zenden en ontvangen.
QRW? Zal ik … meedeln dat u hem op … kHz/MHz roept?
QRW Deel … mee dat ik hem op … kHz/MHz roep.
QRX? Wanneer roept u mij weer?
QRX Ik zal u weer roepen om … uur, op … kHz/MHz.
QRY? Wanneer ben ik aan de beurt?
QRY Uw beurt is nummer …
QRZ? Door wie word ik aangeroepen?
QRZ U wordt aangeroepen door …
QSA? Wat is de sterkte van mijn signaal?
QSA De sterkte van uw signaal is … (1 t/m 5).
QSB? Hebben mijn signalen last van fading?
QSB Uw signalen hebben … (1 t/m 5) last van fading.
QSD? Zijn mijn signalen verminkt?
QSD Uw signalen zijn verminkt.
QSK? Kan ik ‘break-in’ werken?
QSK U kunt ‘break-in’ werken.
QSL? Wilt u de ontvangst van mijn uitzending bevestigen?
QSL Ik bevestig de ontvangst van uw uitzending.
QSO? Kunt u rechstreeks werken met … (roepnaam)?
QSO Ik kan rechstreeks werken met … (roepnaam).
QSP? Wilt u zonder kosten doorgeven aan …?
QSP Ik zal zonder kosten doorgeven aan …
QST? Oproep voor alle radioamateurs/ARRL-leden.
QSU? Zal ik zenden op … kHz/MHz?
QSV? Zal ik een serie V’s geven?
QSV Geef een serie V’s.
QSW? Wilt u op … kHz/MHZ zenden?
QSW Ik ga op … kHz/MHZ zenden.
QSX? Wilt u naar … (roepnaam) luisteren op … kHz/Mhz?
QSX Ik luister naar … (roepnaam) op … kHz/Mhz.
QSY? Zal ik op … kHz gaan zenden?
QSY Ga op … kHz zenden.
QTC? Hoeveel berichten hebt u voor mij?
QTC Ik heb … berichten hebt u voor u.
QTE? Wat is de ware peiling in graden t.o.v. uw station?
QTE Uw ware peiling t.o.v. mijn station is … graden.
QTH? Wat is uw positie?
QTH Mijn positie is …
QTR? Wat is de juiste tijd in UTC?
QTR De juiste tijd in UTC is …

De QN-code van de ARRL

Code Omschrijving
QNA Antwoord in de afgesproken volgorde.
QNB Treed op als relais tussen … en …
QNC Hier volgt een bericht voor alle stations van het net.
QND Het net wordt geleid door het Control Station.
QNE Het hele net moet blijven luisteren.
QNF Het net is vrij, niet geleid.
QNG Neem de taak van het Control Station over.
QNH Uw netfrequentie is te hoog.
QNI De netstations moeten zich melden/Ik meld me bij het net.
QNJ Kunt u mij goed ontvangen?/Kunt u … goed ontvangen?
QNK Stuur berichten voor … naar …
QNL Uw netfrequentie is te laag.
QNM U stoort het net, blijf luisteren.
QNN Het Net Control Station is …/Welk station heeft de leiding van het net?
QNO Dit station verlaat het net.
QNP Ik kan u niet ontvangen.
QNQ Verander uw frequentie naar … en wacht op … om de berichten verder af te handelen.
QNR Antwoord … en neem diens berichten op.
QNS Het net omvat de volgende stations: …/Geef een lijst van de stations in het net.
QNT Ik vraag toestemming om het net gedurende … minuten te verlaten.
QNU Het net heeft berichten voor u, blijf luisteren.
QNV Leg contact met … op deze frequentie. Als at lukt, ga naar … en stuur hem berichten voor …
QNW Langs welk traject moeten de berichten voor … lopen?
QNX Mag ik mij verwijderen uit het net? U mag u verwijderen uit het net.
QNY Ga naar een andere frequentie (of naar … kHz) om berichten af te handelen met …
QNZ Maak uw frequentie gelijk aan de mijne.

De Z codes

Code Omschrijving
ZAL Wijzigt u uw frequentie?
ZAN Ontvangen is onmogelijk.
ZAP Bevestiging alstublieft.
ZCS Houd op met zenden.
ZFB Uw signaal heeft veel fading.
ZFS Uw signaal heeft wat fading.
ZGS Uw signaal wordt sterker.
ZGW Uw signaal wordt zwakker.
ZHC Ik heb telegrammen voor u; hoort u mij?
ZLS Ik heb last van storing door onweer.
ZMO Een ogenblik wachten a.u.b.
ZMQ Wacht … minuten.
ZMR Uw signalen zijn matig, maar neembaar.
ZNN Ik heb niets meer voor u.
ZPR Uw signalen zijn goed neembaar.
ZPT Zend u de tekst tweemaal.
ZSF Sneller seinen a.u.b.
ZSH Er zijn sterke luchstoringen hier.
ZSR Uw signalen zijn sterk en goed neembaar.
ZSS Langzamer seinen a.u.b.
ZSU Uw signalen zijn niet te nemen.
ZFT Sein alles snel tweemaal.
ZTI Korte pauze.
ZWO Elk woord eenmaal seinen.
ZWT Elk woord tweemaal seinen.
ZYS Hoe is uw seintempo?