2200 Meter

Bandplan 136 kHz (2200 meter)

Omdat de langegolfband nog volop in ontwikkeling is, is het (vooralsnog) ongewenst voor deze band een bandplan vast te leggen.

Juist omdat bij QRSS de signalen echter op het gehoor niet waarneembaar zijn is het gewenst toch enige ordening aan te brengen, teneinde onbedoelde onderlinge storingen te voorkomen.

Het wordt daarom aanbevolen dat amateurs zich houden aan de richtlijnen zoals die zijn aangenomen op de Region I IARU Conferentie van 2002 te San Marino. Omdat dat echter geen formeel bandplan is, kan zonodig van van de richtlijn worden afgeweken. De desbetreffende richtlijn is als volgt :

Ondergrens khz. (LF) Bovengrens khz. (LF) Soort uitzending
135.700 136.600 Proeven met het station en venster voor ontvangst van transatlantische signalen
135.900 135.980 Voorkeursvenster voor uitzendingen vanuit Europa naar Noord-Amerika met zeer langzame CW
135.980 136.050 Voorkeursvenster voor verbindingen tussen Europa en Noord-Amerika
136.000 137.400 CW
137.400 137.600 Niet-CW klassen van uitzending (Hell, Wolf, PSK, etc.)
137.600 137.800 Zeer langzame CW (QRSS) gecentreerd op 137,7 kHz
137.700 137.800 Voorkeursvenster voor transatlantische signalen vanuit Noord-Amerika naar Europa