Algemeen

Algemene informatie


De algemene informatie is verdeeld over een aantal rubrieken, welke u ook afzonderlijk kunt kiezen:

 

Doel van de vereniging


De VRZA, opgericht in 1951, is een vereniging van, voor en door radiozendamateurs. Zij stelt zich ten doel het radiozendamateurisme te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen. De afdeling Flevoland is een onderafdeling van de VRZA. Bovenstaand doel dragen wij dus ook uit en proberen dat natuurlijk ook op allerlei manieren te doen. Dit gebeurt o.m. door:

 • Bijeenkomsten te organiseren voor onze leden in ons clubhuis
 • Het organiseren van velddagen
 • Personen uitnodigen voor het houden van een lezing e.d.
 • Deelname in het Dutch QSL Bureau dat de verzending en ontvangst van QSL-kaarten verzorgt van onze leden
 • Het in stand houden van de afdelingszender PI4FLD
 • Om het een en ander in goede banen te leiden zijn er regels in de vorm van Statuten, Huishoudelijk Reglement en het Basis Afdelings Reglement van de VRZA.

Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden.
Het bestuur van de afdeling Flevoland legt tijdens deze vergadering rekening en verantwoording af over de gang van zaken. Ook wordt door het bestuur een beleidsnota en financiële begroting voor het lopende verenigingsjaar gepresenteerd.
Deze vergadering is voor ieder lid toegankelijk en elk lid brengt, indien nodig, persoonlijk zijn stem uit.

Leden


De VRZA deelt haar leden automatisch in bij onze afdeling wanneer u in onze regio woonachtig bent. Maar natuurlijk kunt u, wanneer u ingedeeld bent bij een andere afdeling aangeven dat u ingedeeld wilt worden bij onze afdeling. Leden kunnen bestaan uit:

 • Radiozendamateurs zijn personen waaraan een amateurradio-zendvergunning is verleend.
 • Aspirant-zendamateurs zijn zij die zich voorbereiden op het examen dat door het Agentschap Telecom/EZ wordt afgenomen voor het verkrijgen van een amateurradio-zendvergunning.
 • Luisteramateurs zijn personen die frequentiebanden beluisteren die aan de amateurdienst zijn toegewezen.

Afdelings Bestuur


Functie Naam Roepnaam E-mail:
Voorzitter Raymond Kersten PA7RAY PA7RAY
Secretaris/webmaster Alex Koenes PA3KLX PA3KLX
Penningmeester Monique Kersten PA11209
 Bestuurslid  –

Er kan ook een mail gestuurd worden naar het gehele bestuur: PI4FLD

Het bestuur is in principe bij elke vergadering aanwezig.

 

Afdelingsadres


Al onze correspondentie loopt via de voorzitter die het aanspreekpunt van onze afdeling is.

 

Lidmaatschap


De contributie voor het VRZA-lidmaatschap bedraagt € 25,00 euro per kalenderjaar.

Jeugdlid of gezinslid (mits op hetzelfde adres een lid van de VRZA is geregistreerd)
€ 10,- per kalenderjaar. Voor details over de kosten verwijzen wij u naar de site van de VRZA.

De leden van de VRZA kunnen maandelijks het verenigingsorgaan CQ-PA inzien op
www.cqpa.nl (hierop klikken) CQ-PA bevat een schat aan informatie over het radio-amateurisme die van belang is voor en de interesse heeft van de radiozend- en luisteramateurs. Technische artikelen behandelen radiozend- en ontvangtechnieken en bouwbeschrijvingen. Verder zijn er vaste rubrieken met informatie over de HF-banden, de VHF, UHF en SHF-banden, over radiowedstrijden, amateursatellieten en afdelingsberichten.
Uiteraard worden ook het verenigingsnieuws en andere wetenswaardigheden voor zend- en luisteramateurs in CQ-PA opgenomen. Wanneer u lid bent van onze moedervereniging de VRZA kunt u zonder bijkomende kosten lid worden van onze afdeling. Voor de kosten van het VRZA lidmaatschap verwijzen wij u naar de site van de VRZA.

Afdelingszender


Er is op dit moment geen vast uitzendschema voor onze afdelingszender PI4FLD.

Huisfrequenties Almere


Onze huisfrequentie:

 • 144.550 MHz (simplex)
 • Repeater PI1FLD (438.0250MHz) shift -7,6MHz Talkgroep 9, Tijdslot 2, ColorCode 2 (DMR, lokaal en geen koppeling met BrandMeister op TS2)
 • Er is altijd wel iemand die aanwezig is op de bovenstaande frequentie.