Bandplan

 Het Bandplan!


Het bandplan is verdeeld over een aantal rubrieken, welke u ook afzonderlijk kunt kiezen:

Bandplan F-vergunning:


Max Vermogen Ondergrens khz. (LF) Bovengrens khz. (LF) Band (meter) Status Bijzonderheden
400 135.7 137.8 2200 Sec Alleen A1A
100 501.0 505.0 600 Sec Alleen A1A, F1A, G1A, J2A; geen contesten
400 1810 1850 160 Prim
400 1850 1880 160 Sec
Max Vermogen Ondergrens Mhz. (HF) Bovengrens Mhz. (HF) Band (meter) Status Bijzonderheden
400 3.500 3.800 80 Prim
100 5.350 5.450 60 Prim
400 7.000 7.200 40 Prim
400 10.100 10.150 30 Sec Alleen A1A, F1A, G1A. J2A; geen contest
400 14.000 14.350 20 Prim
400 18.068 18.168 17 Prim
400 21.000 21.450 15 Prim
400 24.890 24.990 12 Prim
400 28.000 29.700 10 Prim
120 50.000 50.450 6 Sec Alleen A1A en J3E
30 50.000 50.450 6 Sec
30 50.450 52.000 6 Sec Geen crossband en duplex verkeer
50 70.000 70.500 4 Sec Geen crossband en duplex verkeer
400 144.000 146.000 2 Prim
Max Vermogen Ondergrens Mhz. (UHF) Bovengrens Mhz. (UHF) Band (centimeter) Status Bijzonderheden
400 430.000 436.000 70 Prim
400 436.000 440.000 70 Sec
120 1240.00 1300.00 23 Sec
120 2320.00 2400.00 13 Sec
Max Vermogen Ondergrens Ghz. (SHF) Bovengrens Ghz. (SHF) Band Status Bijzonderheden
120 3.400 3.410 Sec
120 5.650 5.850 Sec
120 10.00 10.50 Sec
120 24.00 24.50 Sec Uitsluitend satellietverkeer
120 24.05 24.25 Sec
120 47.00 47.20 Prim
120 75.50 76.00 Prim
120 76.00 77.50 Sec
120 77.50 78.00 Prim
120 78.00 81.50 Sec
120 122.25 123.00 Sec
120 134.00 136.00 Prim
120 136.00 141.00 Sec
120 241.00 248.00 Sec
120 248.00 250.00 Prim

Bandplan N-vergunning:


Max Vermogen Ondergrens Mhz. (VHF) Bovengrens Mhz. (VHF) Band (meter) Status Bijzonderheden
25 144.000 146.000 2 Prim
Max Vermogen Ondergrens Mhz. (UHF) Bovengrens Mhz. (UHF) Band (centimeter) Status Bijzonderheden
25 430.000 436.000 70 Prim
25 436.000 440.000 70 Sec
25 7.050 7.1 40 Prim
25 14.0 14.25 20 Prim
25 28.0 29.7 10 Prim

Bandplan vergunningvrij:


Voor zenden zijn er 3 vrije banden in gebruik:
Er zijn er veel meer maar deze zijn voor andere toepassingen bedoeld zoals modelbesturing enz..

PMR


Op 5 november 1999 is in Nederland de vrijstellingsregeling voor PMR446 van kracht geworden. Op basis van deze regeling is het mogelijk om handgedragen radio-zendapparatuur (portofonen) voor spraak over korte afstand op de markt te brengen. Toepassingen zijn denkbaar voor bedrijfsterreinen, in en rond kantoorgebouwen, in winkels, bij beoefening van (buiten)sporten en in de scheepvaart.
Voor het gebruik is geen vergunning nodig.

Voor PMR446 zijn 8 frequentie-kanalen aangewezen in het frequentiebandstuk 446.000-446.100 Mhz met een kanaalraster van 12,5 kHz. Het zendvermogen bedraagt 500 mWatt EMR.

Kanaal Frequentie Mhz. Kanaal Frequentie Mhz.
1 446.00625 5 446.05625
2 446.01875 6 446.06875
3 446.03125 7 446.08125
4 446.04375 8 446.09375

27 MC (11 meterband)


Herziening regelgeving 27mc amateur band
Er zijn sinds 2001 nieuwe regels op het gebied van de 27mc.

Wijzigingen gebruik 27 MHz band
Sinds 1991 kunnen 40 kanalen in de zogenaamde 27 MHz band zonder vergunning worden gebruikt. Daarbij mocht uitsluitend FM worden toegepast met een uitgangsvermogen van maximaal 4 watt. Nieuw is dat in 2001 in Nederland nu ook onder voorwaarden gebruik mag worden gemaakt van AM en SSB.

Gebruik AM en SSB
De wijzigingen betekenen geen uitbreiding van frequenties in de 27 MHz band. Bij gebruik van AM of SSB worden dezelfde 40 kanalen gebruikt als bij FM met dien verstande dat bij SSB per kanaal gekozen kan worden tussen een hoge (USB) en een lage zijband (LSB) waardoor er effectief 80 kanalen ontstaan. Het zender-uitgangsvermogen (power output) mag bij AM en SSB niet meer bedragen dan 4 watt PEP. Bij AM betekent dit 1 watt draaggolf-vermogen wat bij volledige modulatie dan weer 4 watt PEP oplevert.

Vereisten aan CB-apparatuur
Sinds april 2000 gelden in de Europese Unie nieuwe wettelijke regels voor radiozendapparatuur. De nationale typekeuringen zijn daarmee komen te vervallen. Alle radio- en randapparatuur moet voldoen aan essentiële vereisten. Deze vereisten hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu- en consumentenbescherming. Voor radio-zendapparatuur geldt bovendien dat deze het radiospectrum efficiënt gebruikt en geen storing veroorzaakt in andere apparatuur.

Apparatuur die zowel voor FM als AM en SSB geschikt is, moet in overeenstemming zijn met de Europese richtlijnen. Om aan te tonen dat aan de essentiële vereisten is voldaan kunnen fabrikanten en importeurs gebruik maken van de Europese normen EN 300 135 en EN 300 433. Het gebruik van AM en SSB is binnen Europa (nog) niet geharmoniseerd waardoor het gebruik van deze modulatiesoorten buiten Nederland afhankelijk is van regels die in een ander land gelden.

Markeringen en normen
CB-apparatuur mag alleen worden verhandeld wanneer deze is voorzien van de juiste markeringen en documenten. Wettelijk is voorgeschreven welke frequentiebanden en gebruiksvoorschriften in acht genomen moeten worden. Informatie daarover staat in de handleiding bij de apparatuur. Het aanbrengen van wijzigingen in het apparaat of het plaatsen van een hoogfrequent-versterker waardoor het zender uitgangsvermogen wordt vergroot, is niet toegestaan.

Gebruiksvoorschriften CB-apparatuur
De 27 MHz band loopt van 26,960 MHz tot 27,410 MHz. Voor het 1e kanaal wordt 26,965 MHz gebruikt en voor het 40e kanaal 27,405 MHz en het kanaalraster is 10 kHz. Het uitgangsvermogen van CB-apparatuur mag niet meer bedragen dan 4 watt PEP.
Er mag alleen gebruik worden gemaakt van kanaal 1 t/m 40.

Kanaal Frequentie Mhz. Kanaal Frequentie Mhz.
1 26.965 21 27.215
2 26.975 22 27.225
3 26.985 23 27.255
4 27.005 24 27.235
5 27.015 25 27.245
6 27.025 26 27.265
7 27.035 27 27.275
8 27.055 28 27.285
9 27.065 29 27.295
10 27.075 30 27.305
11 27.085 31 27.315
12 27.105 32 27.325
13 27.115 33 27.335
14 27.125 34 27.345
15 27.135 35 27.355
16 27.155 36 27.365
17 27.165 37 27.215
18 27.175 38 27.385
19 27.185 39 27.395
20 27.205 40 27.405

LPD (Low Power Device)


Een oudere standaard voor licentievrij zenden is LPD (low-power device). Portofoons volgens deze standaard hebben een maximaal zendvermogen van slechts 5mW. Ze zijn niet compatibel met portofoons volgens de PMR446 standaard.
De band wordt ook gebruikt door draadloze koptelefoons e.d. apparaten en bevind zich midden in de 70 cm amateurband.

Kanaal Frequentie Mhz. Kanaal Frequentie Mhz. Kanaal Frequentie Mhz.
01 433.0750 02 433.1000 03 433.1250
04 433.1500 05 433.1750 06 433.2000
07 433.2250 08 433.2500 09 433.2750
10 433.3000 11 433.3250 12 433.3500
13 433.3750 14 433.4000 15 433.4250
16 433.4500 17 433.4750 18 433.5000
19 433.5250 20 433.5500 21 433.5750
22 433.6000 23 433.6250 24 433.6500
25 433.6750 26 433.7000 27 433.7250
28 433.7500 29 433.7750 30 433.8000
31 433.8250 32 433.8500 33 433.8750
34 433.9000 35 433.9250 36 433.9500
37 433.9750 38 434.0000 39 434.0250
40 434.0500 41 434.0750 42 434.1000
43 434.1250 44 434.1500 45 434.1750
46 434.2000 47 434.2250 48 434.2500
49 434.2750 50 434.3000 51 434.3250
52 434.3500 53 434.3750 54 434.4000
55 434.4250 56 434.4500 57 434.4750
58 434.5000 59 434.5250 60 434.5500
61 434.5750 62 434.6000 63 434.6250
64 434.6500 65 434.6750 66 434.7000
67 434.7250 68 434.7500