Zend info

Het Bandplan!


En waar mag je dan nu eigenlijk uitzenden met je machtiging?

Het bandplan. (wijzigingen onder voorbehoud)

 

Begrippenlijst:


De TeTech begrippenlijst Antennes en Propagatie

Begrippenlijst Antennes en Propagatie

 

Wat zijn de bandopties?


Op welke band kan ik het beste een verbinding maken en met wie?

Status over de zonne-, geomagnetische en aurora activiteiten

Amateurbanden en propagatie

Propagatie uitleg en antennes

Wat is Aurora (Noorderlicht)eigenlijk?

 

Prefixen:


En waar komt die zendamateur nu vandaan?

DXCC country list (by NG3K)

Codes en afkortingen:


De diverse codes die gebruikt worden.