VRA LOGBOEK

LOG:
➢ Mag manueel opgemaakt worden met maximum 40 qso’s per logblad.
➢ Elektronische logs (zie logprogramma voor deze contest) genieten onze voorkeur.
➢ Logs vóór 15 november sturen naar: Via e-mail: on7en@vra.be met een kopie aan on7cfx@vra.be
Via post:
Jean-Marie T’Jaeckx, ON7EN
Perrebroekstraat 16
9200 Dendermonde

➢ Zorg dat uw elektronisch logboek opgeslagen wordt in een formaat dat bruikbaar is voor de toepassing MS Excel.
➢ Geef uw elektronisch logboek de naam “uw call activity 2022”, zoals bv ‘ON7GZ ACTIVITY 2022’
➢ Logs die geen werkingscondities vermelden (zie Infoblad) komen niet in aanmerking.
➢ Dubbel gemaakte qso’s (call gevolgd door mode en band), dubbel genoteerde vermenigvuldigers en onvolledige qso’s, die niet werden geschrapt, worden bestraft met -5 punten per fout, per qso. Het VRA logboek voorziet in de vermelding van dubbele verbindingen en past de diverse tellingen aan.
➢ Logs waarin meer dan 10% fouten voorkomen worden gediskwalificeerd. SUMMARY SHEET:
➢ Het “Infoblad” moet VERPLICHT samen met de logbladen bezorgd worden.
➢ Het bevat alle nuttige en logistieke informatie over het deelnemende station.
➢ Wanneer je de log elektronisch verstuurd dan maakt dat deel uit van het Excel-werkblad.

KLASSEMENT:
➢ A = HAREC vergunninghouders (voor België zijn dat de ON1, 4, 5, 6, 7, 8 of 9)
➢ B = NOVICE vergunninghouders (voor België is dat ON2)
➢ C = BASIS vergunninghouders (voor België is dat ON3)
➢ D = LUISTERAMATEURS (voor België is dat ONVL of ONL) PUNTEN:
➢ 1 punt per overbrugde kilometer van locator tot locator. (zie: uit te wisselen)

VERMENIGVULDIGERS:
➢ Elke VRA afdeling geeft 2 punten.
➢ UFRC en VRZA geven ook 2 punten
➢ andere afdelingen, zoals UBA geven 1 punt
➢ Clubstation ON4VRA geeft 4 punten
➢ De som van al deze punten geldt als vermenigvuldiger

SCORE:
Som van de overbrugde kilometers X som punten van de vermenigvuldigers.

CLUBSCORE:
Som van individuele scores van de leden van die club gedeeld door het aantal
deelnemers van die club.

AWARDS:
Iedere deelnemer ontvangt een deelnamediploma. Uitreiking van de prijzen en diploma’s gebeurt tijdens de Statutaire Algemene
Vergadering van 2023. De modaliteiten van de activiteit van clubstation ON4VRA zullen vermeld worden op de website en FB-pagina vanaf 9 oktober 2022. Alle verdere info en logprogramma vindt u op onze website www.vra.be

Jean-Marie T’Jaeckx, ON7EN
Contest Manager.