23 Centimeter

Bandplan 1240-1300 MHz (23 centimeter)

Ondergrens Mhz. (SHF) Bovengrens Mhz. (SHF) Mode Gebruik
1240.000 1243.250 alle modes
1240.000 1241.000 Digitale communicatie (links), 50 kHz raster
1241.075 1241.825 Digitale communicatierelais in-/uitgangen, 150 kHz raster, 54 MHz shift
1241.925 1242.000 Digitale communicatie simplex, 25 kHz raster
1242.025 1242.175 FM stadsrelais koppelingen (links), 56 MHz shift
1242.200 1242.700 FM relais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1242.725 1242.975 Digitale communicatierelais (uitgangen), 28 MHz shift
1243.000 1243.250 (digitale) breedband experimenten
1243.250 1260.000 ATV
1260.000 1270.000 amateur satellietendienst
1270.000 1272.000 alle modes
1270.200 1270.700 FM relais ingangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1270.725 1271.000 Digitale communicatierelais ingangen, 25 kHz raster,28 MHz shift
1271.000 1272.000 (digitale) breedband experimenten
1272.000 1290.994 ATV
1290.994 1291.481 NBFM
1291.000 1291.475 Relais ingangen, 25 kHz raster (niet in PA)
1291.494 1296.000 alle modes
1294.000 1295.000 (digitale) breedband experimenten
1295.075 1295.825 Digitale communicatierelais in-/uitgangen, 150 kHz raster, 54 MHz shift
1295.025 1295.950 Digitale communicatie simplex, 25 kHz raster
1296.000 1296.150 telegrafie
1296.000 1296.025 Moonbounce
1296.138 PSK31 activiteitscentrum
1296.150 1296.800 telegrafie, SSB
1296.200 Smalband activiteitscentrum
1296.400 1296.600 Lineaire transponder ingangen
1296.500 SSTV
1296.600 RTTY
1296.700 FAX
1296.600 1296.800 Lineaire transponder uitgangen
1296.800 1296.994 bakens exclusief
1296.994 1297.481 NBFM
1297.000 1297.475 Relais uitgangen, 25 kHz raster (niet in PA)
1297.494 1297.981 NBFM
1297.500 NBFM activiteitscentrum
1297.500 1297.975 Simplex kanalen, 25 kHz raster
1298.000 1300.000 alle modes
1298.025 1298.175 FM stadsrelais koppelingen (links), 56 MHz shift
1298.200 1298.700 FM relais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1298.750 1299.000 Digitale communicatierelais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift
1299.050 1300.000 Digitale communicatie (links), 50 kHz raster