VRZA QSO Party 2022

Dit jaar houden we de 32e editie van de VRZA QSO-party ter gelegenheid van de verjaardag van de Vereniging voor Radio Zend Amateurs. In 1951 is zij opgericht en daarom vieren we dit keer alweer de 71e verjaardag.

Zoals de afgelopen jaren zullen we elkaar weer in november in de ether ontmoeten. We houden de QSO party altijd op de zondag het dichts bij de oprichtingsdatum, dit jaar op zondag 20 november van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd. Deze QSO party zal zoals gewoonlijk in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij zoveel mogelijk VRZA afdelingsstations in de lucht zullen zijn en waarbij we elkaar weer eens kunnen spreken. De ideale kans dus om lekker bij te kletsen.

zondag 20 november van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd

2 meter SSB en FM

80 meter tussen 3.650 en 3.750 kHz


Het is GEEN contest, dus u behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen. Wel kunt u deze dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding

“32e VRZA QSO party 2022 “

Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist omdat het in een dag te behalen is. Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 of op VHF 4 PI4 afdelingsstations van de VRZA gewerkt te hebben.

De afdelingsstations van de VRZA in 2021 zijn :

• Helderland PI4ADH
• Oost-Brabant PI4EHV
• West-Branbant PI4WBR
• ‘t Gooi PI4VGZ
• Achterhoek PI4AVG
• Flevoland PI4FLD
• Groningen PI4GN
• Drenthe PI4VDR
• Amsterdam PI4ASD
• Emmen PI4EMN

• Eemland PI4RCB
• Haaglanden PI4DHG
• Kagerland PI4KGL
• Noord-Limburg PI4VNL
• Zuid-Limburg PI4ZLB
• Twente PI4TWN
• IJsselmond PI4YSM
• Zuid Veluwe PI4EDE
• Zuid-West Nederland PI4ZWN
• PI4VRZ/A
• PI4CQP/A

Dit jaar houden we de 32e editie van de VRZA QSO-party ter gelegenheid van de verjaardag van de Vereniging voor Radio Zend Amateurs. In 1951 is zij opgericht en voor het aanvragen van het award kunt u alle gegevens vinden op de website van onze vereniging: https://www.vrza.nl/wp/certificaten/#divcert

Clubstations, individuele zendamateurs en luisteramateurs kunnen hun log binnen 4 weken insturen naar contestmanager@vrza.nl. Van alle deelnemende afdelingstations hoop ik binnen 4 weken hun log als checklog te ontvangen.

73 Karin Mijnders PA2KM
contestmanager@vrza.nl

 

Deel dit...

VRA ACTIVITY DAY

Dit jaar organiseren wij op zaterdag 15 oktober 2022 de VRA ACTIVITY DAY, als herdenking aan de stichting van V.R.A. op 18 oktober 1998. Het doel van deze wedstrijd is meer bekendheid geven aan onze vereniging en tegelijk te trachten meer activiteit te creëren op (vooral) de 2 meterband en de 70 centimeterband vanuit alle hoeken van het land en de buurlanden.

DEELNEMERS:
Alle zendgemachtigde radioamateurs en alle luisteramateurs worden uitgenodigd om deel te nemen, zonder discriminatie naar afkomst, taal, vereniging, of wat dan ook. V.R.A. wil hier doelbewust een positief signaal geven naar ALLE radioamateurs.

DUUR:
Zaterdag 15 oktober 2022 van 17:00 tot 21:00 uur lokale tijd (15:00 tot 19:00 UTC).

OPROEP:
CQ VRA ACTIVITY DAY

OPMERKING:
➢ Alle verbindingen 2 m en 70 cm, in SSB en FM zijn toegelaten.
➢ Bij elke verbinding moet de mode en de band genoteerd worden.
➢ Respecteer de bandplanning.
➢ Elk station mag per mode en band slechts éénmaal gelogd worden.
➢ Verbindingen via repeater zijn niet toegelaten.

UIT TE WISSELEN EN IN LOG TE VERMELDEN:
➢ DATUM EN TIJD (IN UTC)
➢ ROEPTEKEN TEGENSTATION
➢ RS
➢ VOLGNUMMER
➢ AFDELINGSAFKORTING (zie verder)
➢ MODE (FM of SSB)
➢ BAND (2 m of 70 cm, in te vullen als ‘2’ of ‘70’.) “Flash”-informatie van de vzw Vlaamse RadioAmateurs – V.R.A. vzw
➢ QTH LOCATOR (Maidenhead systeem, zeer belangrijk voor de puntenberekening)

GELDIGE AFKORTINGEN VOOR AFDELING/CLUB/SECTIE
➢ De afdelingen van de VRA die tellen als vermenigvuldiger worden afgekort naar vier letters. Deze erkende afdelingen zijn:
BELL – BRAL – HOBR – LARA – LIER — MERA – NLBR –OBRA – PRAC – TAXA – ZWVR
➢ Bijkomende GELDIGE afkortingen die tellen als vermenigvuldiger:
▪ van onze zusterverenigingen: UFRC en VRZA
▪ van de vrienden van UBA, de afkorting van de sectie, voorafgegaan door ‘X’ (vb. XMCL, XLLV, …)
➢ Al de anderen geven XXXX
➢ Een lijst van de geldige afkortingen van de afdelingen/secties is te vinden in een bijlage. (te vinden op onze website)

VOORBEELDEN:
ON4PRA 59001 PRAC JO20hh FM 2
ON4PRA 59025 PRAC JO20hh SSB 70
ON7GZ 59002 MERA JO21xx SSB 2
DE LUISTERAMATEURS:
Voor de luisteramateurs gelden dezelfde regels. Eenzelfde station mag maximaal
3 maal voorkomen. Bij de gehoorde stations moeten alle uitgewisselde gegevens
en de mode en frequentie worden genoteerd:
Bijvoorbeeld: ON4DPP 59001 DPPR JO15KK ON7NW 59001 DPPR JO15KL FM 70

 

Klik hier voor de instructies over het logboek.

Deel dit...

Contest 100 jaar Radio Kootwijk – Bandung

De afdeling Kagerland en de Scouting zendstam PI4RS hebben het idee opgevat om in de 30 dagen rondom 5 mei 2023 een contest te organiseren. Natuurlijk willen we dit vanuit de VRZA gaan ondersteunen en het zou leuk zijn om zoveel mogelijk afdelingen van de VRZA hierin te laten deelnemen. Zo was er al een idee om P*100PCG roepnamen te gaan aanvragen. Voor het sterretje moet je dan de letters A t/m I invullen. Snelle rekenaars zullen dan tot de conclusie komen dat er 9 roepnamen mogelijk zijn. Dat zijn er minder dan er VRZA-afdelingen zijn!

Daarom een oproep aan alle afdelingssecretarissen om bij mij aan te geven of er belangstelling is om aan zo’n contest met een speciale roepnaam deel te nemen. Geef daarbij aan of je 30 dagen of een kortere periode (bijv. een week) wilt deelnemen, zodat we kunnen inschatten of we aan 9 roepnamen voldoende hebben. Stuur een reactie naar pb0anl@vrza.nl.
De spelregels moeten nog uitgewerkt worden, dus die volgen nog.

Deel dit...