VRA ACTIVITY DAY

Dit jaar organiseren wij op zaterdag 15 oktober 2022 de VRA ACTIVITY DAY, als herdenking aan de stichting van V.R.A. op 18 oktober 1998. Het doel van deze wedstrijd is meer bekendheid geven aan onze vereniging en tegelijk te trachten meer activiteit te creëren op (vooral) de 2 meterband en de 70 centimeterband vanuit alle hoeken van het land en de buurlanden.

DEELNEMERS:
Alle zendgemachtigde radioamateurs en alle luisteramateurs worden uitgenodigd om deel te nemen, zonder discriminatie naar afkomst, taal, vereniging, of wat dan ook. V.R.A. wil hier doelbewust een positief signaal geven naar ALLE radioamateurs.

DUUR:
Zaterdag 15 oktober 2022 van 17:00 tot 21:00 uur lokale tijd (15:00 tot 19:00 UTC).

OPROEP:
CQ VRA ACTIVITY DAY

OPMERKING:
➢ Alle verbindingen 2 m en 70 cm, in SSB en FM zijn toegelaten.
➢ Bij elke verbinding moet de mode en de band genoteerd worden.
➢ Respecteer de bandplanning.
➢ Elk station mag per mode en band slechts éénmaal gelogd worden.
➢ Verbindingen via repeater zijn niet toegelaten.

UIT TE WISSELEN EN IN LOG TE VERMELDEN:
➢ DATUM EN TIJD (IN UTC)
➢ ROEPTEKEN TEGENSTATION
➢ RS
➢ VOLGNUMMER
➢ AFDELINGSAFKORTING (zie verder)
➢ MODE (FM of SSB)
➢ BAND (2 m of 70 cm, in te vullen als ‘2’ of ‘70’.) “Flash”-informatie van de vzw Vlaamse RadioAmateurs – V.R.A. vzw
➢ QTH LOCATOR (Maidenhead systeem, zeer belangrijk voor de puntenberekening)

GELDIGE AFKORTINGEN VOOR AFDELING/CLUB/SECTIE
➢ De afdelingen van de VRA die tellen als vermenigvuldiger worden afgekort naar vier letters. Deze erkende afdelingen zijn:
BELL – BRAL – HOBR – LARA – LIER — MERA – NLBR –OBRA – PRAC – TAXA – ZWVR
➢ Bijkomende GELDIGE afkortingen die tellen als vermenigvuldiger:
▪ van onze zusterverenigingen: UFRC en VRZA
▪ van de vrienden van UBA, de afkorting van de sectie, voorafgegaan door ‘X’ (vb. XMCL, XLLV, …)
➢ Al de anderen geven XXXX
➢ Een lijst van de geldige afkortingen van de afdelingen/secties is te vinden in een bijlage. (te vinden op onze website)

VOORBEELDEN:
ON4PRA 59001 PRAC JO20hh FM 2
ON4PRA 59025 PRAC JO20hh SSB 70
ON7GZ 59002 MERA JO21xx SSB 2
DE LUISTERAMATEURS:
Voor de luisteramateurs gelden dezelfde regels. Eenzelfde station mag maximaal
3 maal voorkomen. Bij de gehoorde stations moeten alle uitgewisselde gegevens
en de mode en frequentie worden genoteerd:
Bijvoorbeeld: ON4DPP 59001 DPPR JO15KK ON7NW 59001 DPPR JO15KL FM 70

 

Klik hier voor de instructies over het logboek.

Deel dit...